Gửi người yêu của anh!

Chúc em một giáng sinh vui vẻ,
và hạnh phúc bên anh!

Với tất cả tình yêu :-"
nyn của em :)

facebook twitter google_plus youtube